RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych klienci

Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, by Państwa dane były bezpieczne. W ramach obowiązku zachowania poufności oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach, zwiększyliśmy standardy bezpieczeństwa i zaktualizowaliśmy naszą politykę w tym zakresie. Zachęcamy do przeczytania poniższych informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O.UL. FABRYCZNA 10 72-010 POLICE;
 2. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży, realizacji umowy i kontaktów handlowych;
 3. c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów handlowych;
 5. e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów handlowych;
 7. g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

– upoważnieni członkowie i inne osoby pracujące dla KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O., które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmioty przetwarzające – którym KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahenci – dostawcy

Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, by Państwa dane były bezpieczne. W ramach obowiązku zachowania poufności oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach, zwiększyliśmy standardy bezpieczeństwa i zaktualizowaliśmy naszą politykę w tym zakresie. Zachęcamy do przeczytania poniższych informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O.UL. FABRYCZNA 10 72-010 POLICE;
 2. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i kontaktów handlowych;
 3. c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów handlowych;
 5. e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy oraz kontaktów handlowych;
 7. g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

– upoważnieni członkowie i inne osoby pracujące dla KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O., które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmioty przetwarzające – którym KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych kandydatów do pracy

Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, by Państwa dane były bezpieczne. W ramach obowiązku zachowania poufności oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach, zwiększyliśmy standardy bezpieczeństwa i zaktualizowaliśmy naszą politykę w tym zakresie. Zachęcamy do przeczytania poniższych informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O.UL. FABRYCZNA 10,72-010 POLICE;
 2. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 3. c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 5. e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 7. g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

– upoważnieni członkowie i inne osoby pracujące dla KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O., które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmioty przetwarzające – którym KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

W  CV oraz prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

…………………………………………………

(podpis kandydata)